עריכת צוואה - מה חשוב לדעת?

החשיבות של עריכת צוואה אינה מבוטלת. מומלץ לכל אדם לחשוב ולשקול בכובד ראש למי הוא רוצה להוריש את רכושו לאחר שיילך לעולמו. הדרך לעשות זאת היא באמצעות עריכת צוואה. איך, מתי ובפני מי? כל התשובות, במאמר שלפניכם

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו. הצוואה משקפת את רצונו של המוריש ובחירתו למי להעניק את רכושו. בדרך זו, אדם יכול להחליט כי בני משפחתו ירשו אותו, רק אחד מהם, אף לא אחד מהם - הכל אפשרי, כל עוד הצוואה ערוכה כדין וההורשה במסגרתה נעשתה ע"פ רצונו החופשי של המוריש וללא כפייה.

משרדנו נוהג להציע ללקוחותיו, להוסיף לצוואה גם פנייה אישית, ובכלל דברים שחשוב למצווה להעביר הלאה, גם מעבר לפן המשפטי והקונקרטי.

אפשרות זו, הופכת את הצוואה לאישית ואינטימית, והמצווה יכול להוסיף את פנייתו וזיכרונותיו במילותיו שלו.

חשיבות עריכת צוואה וחוק הירושה

אם אדם לא השאיר אחריו צוואה, יחולו דיני הירושה. בהתאם לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק/"חוק הירושה"). בני המשפחה של הנפטר, ע"פ מידת הקרבה המשפחתית, הם היורשים על פי דין.

נדגיש ונחדד, כי אם אדם שנפטר השאיר אחריו צוואה תקפה, תהיה לה עדיפות על הוראות חוק הירושה, והעיזבון יחולק ע"פ הוראות הצוואה.

יתרונות הצוואה

בדיוק בשל כך מומלץ לערוך צוואה. אם אדם רוצה לשלוט על חלוקת רכושו ולהחליט מי יהנה ממנו לאחר מותו, עליו לערוך צוואה. אם לא יעשה כן, החלוקה תתבצע ע"פ חוק הירושה, ולא תמיד חלוקה זו עולה בקנה אחד עם רצון המוריש.

יתרון חשוב נוסף בעריכת צוואה הוא מניעת סכסוכים לאחר מות המוריש באשר לחלוקת הרכוש.

מי רשאי לערוך צוואה?

באופן עקרוני, כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה. אולם, אם את הצוואה ערך אדם שהוכרז כפסול דין או אדם שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה כאשר היא נעשתה - הצוואה בטלה.

ארבע דרכים לעריכת צוואה

חוק הירושה קובע ארבע דרכים לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה. הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה למצווה, מלבד צוואה בעל-פה, כפי שיוסבר. כדי שצוואה תהיה תקפה, עליה לעמוד בתנאים המפורטים בחוק.

1. צוואה בכתב יד - צוואה שתיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

2. צוואה בעדים – הצוואה תהיה בכתב, תישא תאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

3. צוואה בפני רשות - הצוואה יכולה להיאמר בע"פ או שתוגש בכתב – בפני/לידי שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי. אם הצוואה נאמרת בע"פ, המצווה יצהיר שזו צוואתו, ובסיומה השופט, רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין יאשרו בחתימתם על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

4. צוואה בעל פה ("צוואת שכיב מרע") שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, על סף מוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים שמבינים את שפתו. 

יש להדגיש, כי רק בנסיבות אלו, ניתן לערוך צוואה בע"פ. 

צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עדיין בחיים.

צו קיום צוואה

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על הרשומים בצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

תקנות 13 ו- 14 לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998, קובעות את ההוראות הנדרשות לצורך קבלת צו ירושה / צו קיום צוואה.

אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה – על בני משפחתו להגיש בקשה לצו ירושה.

התנגדות לצוואה

התנגדות למתן צו קיום צוואה היא מסמך כתוב, שמוגש לרשם לענייני ירושה במטרה למנוע מתן צו קיום צוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם תוך 14 ימים מהיום שבו פורסמה בעיתונות וברשומות ההודעה על הבקשה לצו קיום צוואה. העילות עליהן ניתן לבסס התנגדות לביצוע צוואה יכולות להיות צורניות, ולכלול טענות בנוגע לפגמים שנפלו בדרך עריכת הצוואה או מהותיות, כגון: השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או כפיה.

עריכת צוואה - מה חשוב לדעת?

מחפשים עורך דין לעריכת צוואה באזור נתניה והמרכז?

מורן לביאד, משרד עו״ד וגישור כאן בשבילכם ועבורכם.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה ונחזור אליכם בהקדם.