שמות משפחה המתחילים באות י׳

 • יאחקס
 • יאיש
 • יאנז
 • יאנטו
 • יאפס
 • יארנה
 • יארקו
 • יביץ
 • ידלה
 • יהודה
 • יהושע
 • יואל
 • יובל
 • יודה
 • יוהאניס
 • יום טוב
 • יונה
 • יוסוף
 • יוסף
 • יוסף סלמן
 • יופה
 • יוקאף
 • יושקה
 • יזראל
 • יזראעל
 • יזרעאל
 • יחיא
 • יחיאל
 • יטה
 • יידנה
 • ימאר
 • ימור
 • ימין
 • ימינו
 • יסאהיה
 • יעבץ
 • יעיש
 • יעץ
 • יעקב
 • יעקב אלעזר
 • יעקוב
 • יפה
 • יפז
 • יפיים
 • יפים
 • יפרח
 • יצחייק
 • יצחק
 • יקסטילו
 • ישו
 • ישורון
 • ישי
 • ישעהיו
 • ישעיה
 • ישעיהו
 • ישראל
 • ישראל הנריקז
 • ישראל מאצ’ורו
 • ישראל מוראלס
 • ישראלי
 • ישראסואה
 • ישריירה
 • ישרנז