שמות משפחה המתחילים באות ק׳

 • קאבאקה
 • קאבגוס
 • קאבה
 • קאבולר
 • קאבלו
 • קאבליריה
 • קאבסון
 • קאברה
 • קאג
 • קאג’ה
 • קאגי
 • קאדאי
 • קאדוט
 • קאדיס
 • קאה
 • קאהדיאס
 • קאהון
 • קאהלון
 • קאווה
 • קאווליר
 • קאזז
 • קאזרס
 • קאטאווי
 • קאטלה
 • קאטנו
 • קאיה
 • קאייה
 • קאלאהורה
 • קאלאש
 • קאלבה
 • קאלבו
 • קאלדס
 • קאלה
 • קאלו
 • קאלטיוד
 • קאליי
 • קאלימן
 • קאלמה
 • קאלמי
 • קאמין
 • קאנהו
 • קאנו
 • קאניסו
 • קאנצ’וס
 • קאסארוביוס
 • קאסוטו
 • קאסטולבלנקו
 • קאסי
 • קאסל
 • קאסקה
 • קאפצ’אן
 • קאצ’יך
 • קאראבאג’ל
 • קאראנצה
 • קאראנק
 • קאראקו
 • קארבלו
 • קארדוזו
 • קארדוזפ
 • קארדוסה
 • קארדוסו
 • קארדזה
 • קארדיאל
 • קארו
 • קארוואג’ל
 • קארוצ’י
 • קארי
 • קאריאו
 • קאריאולונה
 • קארידו
 • קאריו
 • קאריון
 • קארילו
 • קארינו
 • קארירון
 • קארלה
 • קארניר
 • קארנסה
 • קארס
 • קארסי
 • קארסמה
 • קארסרטס
 • קארצ’רס
 • קארקאס
 • קארקורסה
 • קאררה
 • קבאלריה
 • קבאן
 • קבאק
 • קביצ’ו
 • קבסה
 • קברט
 • קבררה
 • קבררו
 • קג’ה
 • קדוח
 • קדוש
 • קדושי
 • קדיז
 • קדיק
 • קואבו
 • קואוה
 • קואלו
 • קואלסה
 • קוארזמה
 • קובאס
 • קובו
 • קובי
 • קובידגה
 • קובילר
 • קובילרו
 • קובים
 • קובימי
 • קובלירה
 • קודסי
 • קוויזאדה
 • קווילי
 • קווירו
 • קווירוס
 • קוזאטו
 • קוזידה
 • קוזרס
 • קוטה
 • קוטי
 • קוטינה
 • קוטינו
 • קוטיניו
 • קויאלאס
 • קויטדה
 • קויטיניו
 • קולאס גלנטי
 • קולאס דלנטי
 • קולאקו בלמונטה
 • קולו
 • קולומה
 • קולונל
 • קוליבו
 • קולינו
 • קולמן
 • קולרינו
 • קומיסדאו
 • קומסידו
 • קומפו
 • קומר
 • קון
 • קונאה
 • קונחאנה
 • קונטמינה
 • קונטרר
 • קונטרראס
 • קונטררה
 • קוניו
 • קוניצכילס
 • קונמיו
 • קונפינו
 • קונצ’י
 • קונקי
 • קוסולן
 • קוסטדמוס
 • קוסטה
 • קוסטה אנדראדה
 • קוסטה דה לה אתאיאס
 • קוסטה פורטדו
 • קוסטהדיני
 • קוסטמו
 • קוסקו
 • קופיטו
 • קופנטינו
 • קוקסארס
 • קוראה
 • קורבט
 • קורבי
 • קורברה
 • קורדובה
 • קורדוברו
 • קורדוזו
 • קורדיירו
 • קורדיצ’ם
 • קורדרו
 • קורויירה
 • קורונאדו
 • קורונל
 • קורונלה
 • קורזו
 • קורטז
 • קורטזו
 • קורטיזוז
 • קורטיסו
 • קורטיסוס
 • קורטס
 • קורי
 • קוריאה
 • קוריאט
 • קוריאל
 • קוריאלו
 • קוריאלנאן
 • קוריבואנו
 • קוריה
 • קורילה
 • קורילולו
 • קורלאונה
 • קורמנו
 • קורנילוני
 • קורנל
 • קורסונו
 • קורצ’ל
 • קורק
 • קורקאס
 • קורקו
 • קורקוס
 • קוררה
 • קזדה
 • קטאוי
 • קטאן
 • קטור
 • קטינו
 • קטלאנית
 • קטלה
 • קטן
 • קטנו
 • קיאה
 • קיד
 • קיטוז
 • קיין
 • קימי
 • קין
 • קינון
 • קינונז
 • קינתו
 • קיפה
 • קיקאסו
 • קירוס דה הנריקז
 • קירקי
 • קישאנו
 • קלאורה
 • קלאחין
 • קלארגיט
 • קלבה
 • קלבו
 • קלברוס
 • קלדס
 • קלדראן
 • קלדרון
 • קלהורה
 • קלוויה
 • קלונה
 • קליין
 • קלימנטה
 • קלירו
 • קלמנטה
 • קלמנטס
 • קלפואנטה
 • קלפון
 • קמאנו
 • קמאצ’ו
 • קמארגו
 • קמארון
 • קמדו
 • קמה
 • קמונדו
 • קמופוזה
 • קמחי
 • קמי
 • קמינה
 • קמיניה
 • קמינסקי
 • קמפו
 • קמפוס
 • קמפוסביה
 • קמפוסריירה
 • קמצ’ו
 • קנארק
 • קנדו
 • קנדונגה
 • קנדייה
 • קנדלרו
 • קנדרוס
 • קנוסה
 • קנט
 • קנטון
 • קנטי
 • קנטינה
 • קנינטיני
 • קנמון
 • קנסחאס
 • קנסינו
 • קנסינוס
 • קנפו
 • קנצ’ואלו
 • קנצ’ס
 • קנצר
 • קסאדה
 • קסאדו
 • קסדו
 • קסדי
 • קסה פרנקה
 • קסוס
 • קסטיאל
 • קסטילאנו
 • קסטילו
 • קסטל
 • קסטלאנוס
 • קסטלה
 • קסטלו
 • קסטלנה
 • קסטלנו
 • קסטנהו
 • קסטנו
 • קסטר
 • קסטרו
 • קסטרומה
 • קסלסי
 • קסנטה
 • קסנת
 • קספה
 • קסקו
 • קסראס
 • קסריליו
 • קסרס
 • קפאדו
 • קפאדואס
 • קפאדוז
 • קפאדוזה
 • קפאדוט
 • קפאטירו
 • קפואה
 • קפואנו
 • קפודוז
 • קפון
 • קפטון
 • קפיטו
 • קצאן
 • קצב
 • קצן
 • קקון
 • קראגוצי
 • קראו
 • קראיף
 • קראסטוז
 • קראקוסה
 • קראקס
 • קרארחון
 • קרבג’ל
 • קרבחל
 • קרבי
 • קרביאו
 • קרבל
 • קרבלה
 • קרבלהו
 • קרבלו
 • קרבלון
 • קרבלחו
 • קרדדו
 • קרדוזו
 • קרדונה
 • קרדוסה
 • קרדוסו
 • קרדינל
 • קרדנאס
 • קרוב
 • קרוואג’ל
 • קרוואלו
 • קרווולו
 • קרוזדלה
 • קרוידרו
 • קרויה
 • קרולה
 • קרונתי
 • קרוס
 • קרטקאן
 • קרטר
 • קריאון
 • קריאנזה
 • קריאס
 • קריאף
 • קרידו
 • קריסטיאן
 • קריספין
 • קריף
 • קרלוס
 • קרמונה
 • קרמי
 • קרנאקה
 • קרנוי
 • קרנחה
 • קרנלוניני
 • קרנקה
 • קרסו
 • קרסונו
 • קרסטו
 • קרסטו מלואי
 • קרסנטי
 • קרסני
 • קרספו
 • קרסק
 • קרסקו
 • קרסקוס
 • קרסקס
 • קרפאטי
 • קרפון
 • קרצקו
 • קרקאמו
 • קרקדו
 • קרקו
 • קרקס
 • קרקרס
 • קרשודו
 • קרת