שמות משפחה המתחילים באות ע׳

 • עבאס
 • עדי
 • עובדה
 • עובייד
 • עוז
 • עוזיאל
 • עוזיאל דה לומר
 • עוזיאל יוסף
 • עוזיאל מנדוסה
 • עוזיאל קרדוזו
 • עוזרי
 • עוזריו
 • עומני
 • עזבדו
 • עזוגי
 • עזורה
 • עזורי
 • עזיזה
 • עזר
 • עזרא
 • עזרדיאל
 • עזרזר
 • עזריף
 • עזרן
 • עטיה
 • עטר
 • עיון
 • עיני
 • עכניב
 • עלי
 • עליא
 • עליאוד
 • עליאן
 • עמאיה
 • עמאר
 • עמוזג
 • עמיאל
 • עמירה
 • עמנואל
 • עמר
 • עמרם
 • ענוגה
 • ענסה
 • עסיס
 • עקנין
 • ערוסי
 • עריבה
 • ערידס
 • עשור