הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי

בחולה הנוטה למות

  • טופס הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי, משקף את רצון החותמים עליו בהימנעות מטיפולים רפואיים או לחלופין, בקבלת טיפולים רפואיים להארכת חיים.
  • טופס זה מפרט לגבי טיפול רפואי עתידי, במצב של חולים נוטים למות שאינם בעלי כשרות להחליט החלטות (למשל עקב חוסר הכרה, שיטיון וכד').
  • ההנחיות הרפואיות המקדימות, תקפות חמש שנים מיום החתימה וניתן להאריך אותן מדי חמש שנים באמצעות מילוי טופס הארכה.
  • הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח - ניתן לעדכן את ההנחיות באמצעות מילוי הטופס מחדש או לבטל את ההנחיות באמצעות מילוי טופס ייעודי.