ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.  

כל זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. 
למעשה, ייפוי כח מתמשך בא להחליף את האפוטרופסות ואת הצורך בפנייה לבית המשפט במצבים אלו והוא אינו פוגע בכבוד האדם וחירותו.

קיימים מס׳ כלים משפטיים שנועדו לתת ביטוי לרצון האדם עוד בחייו, ומתוך מחשבה ותיכנון העתיד, לימים בהם לא יוכל עוד לקבל החלטות בעבור עצמו.